Hyreskedjan

Årsstämma 2015

Publicerad: 25/2, 2015

Datum: 27/5, 2015, t.o.m. 28/5, 2015

Årets årsstämma är beslutad att förläggas till Uppsala i samband med branschmässan: Maskinexpo 2015. Både årsstämma, boende och den gemensamma middagen kommer denna gång att avhållas på: Radisson Blue som är beläget i direkt anslutning till Uppsala C dit man kan förflytta sig med tåg direkt från Arlanda som exempel.

Denna årsstämma 2015 blir lite speciell då vi från föreningens sida mest har tänkt på uthyrarmedlemmarna som önskar att besöka denna mässa. (Svårt att åka fler gånger...) Leverantörsmedlemmarna har ju dessvärre små möjligheter att närvara med anledning av alla förberedelser inför mässan för de som ställer ut.

Självklart är såväl uthyrare- som leverantörsmedlemmar välkomna på eftermiddagens gemensamma aktiviteter och kvällens gemensamma middag.

Ett visst antal Hotellrum är förbokade på hotell Radisson Blue, vilket innebär att tilldelning av rum kommer att ske efter anmälan där uthyrare denna gång prioriteras.

Telefon till hotellet är: 018/47 47 910 (konferensbokningen)

E-mailadress till hotellet är: reservation.uppsala@radissonblue.com

Både bokning och eventuell avbokning och/eller andra förändringar skall dock alltid meddelas till Hyrex kansli.

Datum är för årsstämman: 2015-05-27 (med ankomst för en del den 26/5) och avresa på morgonen den 28/5.

Observera att det är inga rum är förbokade på hotellet för natten mellan 28-29/5.

Kostnader i samband med årsstämman (middag etc.) kommer att faktureras från Hyrex-Kedjan i efterskott. Hotellrum samt eventuella övriga kostnader betalas av respektive deltagare/företag direkt till hotellet.

Obs! årsstämman (som börjar kl 09.00 - slutna delen) är endast öppen för uthyraremedlemmar!

Efter den slutna delen avslutas årsstämman. (efter lunch) planerar vi för en gemensam aktivitet som i nuläget inte är klar.

Kvällens gemensamma middag är på hotellet – där vi hoppas (som vanligt) få en mycket trivsam kväll tillsammans.

På torsdagen den 28/5 startar ju mässan Maskinexpo dit vi ber oss efter utcheckning från hotellet. Tanken är att vi bokar en buss som tar oss till mässan. Vissa deltagare är med stor säkerhet bilburna och tar sig själva till mässan.

Efter dagens slut får var och en ta sig därifrån med mässans bussar eller på annat sätt.

OBS ! Inbjudan har endast skickats till medlemsföretagens huvudkontor.

Svar vill vi ha snarast möjligt, dock senast 2015-04-25

Väl mött - styrelsen


Referat från årsstämman

Den 27/5 var vi ett 70-tal såväl uthyrare- som leverantörsmedlemmar som träffades i Uppsala och genomförde 2015-år stämma.

Förutom den slutna delen av stämman där det också blev skifte på ordförandeposten, Sune Almqvist avgick och Thomas Truedsson valdes som ny ordförande. Magnus Jaasund invaldes som suppleant i styrelsen, dessutom nyinvaldes Stefan Ziedén som revisorssuppleant. Övriga inom styrelsen kvarstår. Vissa justeringar inom kansliarbetet etc. genomfördes också.

Vi valde dessutom in två nya uthyrarmedlemmar: Favarent AB från Trosa samt ESG Maskin AB från Ljusdal. Även en leverantörsmedlem invaldes: Nordic Battery från Göteborg.

Därefter hade vi ett gediget program under resterande tid av dagen med inbjudna föredragshållare från: Arbetsmiljöverket (sanktionsavgifter), Grönlunds Yrkesutbildningar (lätta fordon med tungt släp), Liftutbildningsrådet där Jan Åström talade om liftutbildning etc., Entreprenörsskolan (utbildning), SRA som informerade om PSI (personlig säkerhetsintroduktion) samt information från Richard Holmlund beträffande aluminiumställningar.

Dagen avslutades traditionsenligt med en gemensam middag där vi som vanligt hade trevligt tillsammans där även Trubaduren Johan Wennerstrand underhöll oss under kvällen.

Vi uppmärksammade också Sune Almqvist som i år firar 60 år som "Mr Rental".

På torsdagen åkte de flesta till Maskinexpo och kollade på maskiner, utrustning mm. Vi hade faktiskt tur med vädret vid mässbesöket också…..

Nedan finns lite mer från årsstämman för nedladdning. Exempelvis anteckningar från den öppna delen författade av Bodel Blom och dokument från våra föreläsare.

Fundera också på att ansluta er till Liftutbildningsrådet !!
 

Se hela kalendern här »

Sista anmälningsdatum (2015-04-25) är passerat, och det går därför inte längre att anmäla sig.