Hyreskedjan

Fira 40-års jubileum med oss på årsstämman i Stockholm!

Publicerad: 15/3, 2017

Vi kommer att berätta om hur föreningen startade och fira tillsammans med några av de äldre medlemmarna och grundarna.
 
Alla företag som deltar i firandet av Hyreskedjan 40-år jubileum får med sig en gåva hem som minne och lite profilsaker med anledning av vårt namnbyte.

Vi vill uppmärksamma er alla om att det börjar närma sig sista datum för anmälan till Årsstämman i Stockholm. För att föreningen inte skall drabbas av kostnader måste vi avboka rum och justera storleken på konferensrum efter antalet deltagare lång tid i förväg innan själva mötet skall hållas. Efter sista dagen för anmälan har passerat gör vi dessa justeringar och avbokningar. Därefter går det inte att efteranmäla sig utan då får man ställa sig på väntelista och om någon avbokar sitt deltagande kan man då ersätta dessa.

Årsstämman Stockholm 27 april

Sista anmälningsdag är fredagen den 17 mars.

Anmäl er här

Här finns mer information och dagordning för dagen

Viktigt att närvara på Årsstämman 2017

På årsstämman kommer följande punkter att behandlas:

 • Ny tariff för medlemsavgifterna som möjliggör ersättningar enligt förslag nedan
 • Styrelsens förslag om kostnadsersättning för arbete för medlemmarnas och föreningens utveckling
  • Planering och hantering av höst och vårmöten
  • Kontakter med Arbetsmiljöverket, Transportstyrelsen med flera
  • Projekt så som verksamhetssystem, hemsidan, omprofilering till Hyreskedjan
  • Styrelsemöten, strategimöten
  • Hantering av nya medlemmar
  • Kontakter med medlemmar
  • Ekonomi
 • Samarbete med SRA samt vilken medlemsnytta detta kommer leda till
  • SRA koder
  • PSI
  • Arbetsutskottens arbeten
  • Kansliets tjänster via utskottet
 •  

I dagsläget jobbar alla i styrelsen utom kansliet utan ersättning. För kostnaderna står istället de företag som styrelsemedlemmarna representerar trots att de arbetar för föreningen och medlemsnyttan. På grund av detta är det inte lätt att hitta representanter till styrelsen och arbeten som behöver utföras inom föreningen. Det är inte alla företag som har möjligheten att stå för kostnader som inte genererar intäkter i det egna företaget.

Styrelsen ser det som nödvändigt att det i möjligaste mån ska vara kostnadsneutralt att vara med i styrelsen eller projekt inom föreningen. Detta för att få fler medlemmar att delta i arbete inom föreningen. Om ersättning kan erhållas för hela dagars arbete finns möjligheten att ta in ersättare vid frånvaro i företaget. Det handlar inte om styrelsearvoden utan det handlar om kostnadsersättningar för resor, logi och arbetad tid förslagsvis 500 kr per timme. Det är företagen som skall fakturera Hyreskedjan för detta.

Se alla nyheter »