Hyreskedjan

Valberedning

Sammankallande

Thomas Truedsson

Ledamöter

Lars Avelin

Magnus Jaasund