Hyreskedjan
MX FUEL™

MX FUEL™

MILWAUKEE® revolutionerar branschen med byggmaskiner!

Publicerad: 12/6, 2020 av johan.klintemo@tti-emea.com

MILWAUKEE® REVOLUTIONERAR BRANSCHEN MED BYGGMASKINER OCH SKAPAR en mer miljÖvänlig, säker och produktiv byggarbetsplats

 

Milwaukee Tool revolutionerar byggbranschen med marknadens mest kraftfulla batteridrivna byggmaskiner någonsin.

 

Verktygssystemet MX-FUEL™ revolutionerar marknaden för BYGGMASKINER genom att leverera prestanda, drifttid och hållbarhet som efterfrågas av yrkesanvändare – utan riskerna förknippade med utsläpp, buller, vibrationer och utan den frustration som upplevs i samband med underhåll av bensindrivna verktyg. Varje enskild lösning i
MX FUEL™-systemet överVINNER DE HINDER SOM FÖRKNIPPAS MED bensin- och nätdrivna verktyg och bygger på ett system som använder samma batteri.

 

Exponering för avgaser, vibrationer och buller utgör en hälsorisk för yrkesanvändare i byggbranschen. Verktygssystemet MX FUEL™ är avsett att ersätter den bensin- och nätdrivna utrustning som yrkesanvändare har förlitat sig på i många år. Detta nya system eliminerar avgaser och minskar vibrationer, buller och frustration i samband med underhåll av bensinmotorer som man har levt med på arbetsplatser i årtionden – samt att man slipper utlösa säkringar, spänningsfall och snubbelrisker.

 

MILJÖ

De nuvarande lösningarna på marknaden drivs av förbränningsmotorer som släpper ut avgaser som CO2, SO2, kväveoxider och hälsofarliga partiklar. Vissa av dessa gaser är växthusgaser som bidrar till klimatförändringar, medan andra är farliga för människor och miljön i allmänhet. Vi kan redan se exempel på att vissa länders regeringar propagerar för utsläppsfria alternativ och vi kommer att se byggarbetsplatser med noll utsläpp redan 2025.

 

Med detta i åtanke är verktygssystemet MX FUEL™ framtiden för yrkesanvändare. En MX FUEL™ kapmaskin kan minska utsläpp av CO2 med mer än 332 kg på ett år jämfört med bensindrivna motsvarigheter*. En MX FUEL™ bilningshammare kan minska CO2-utsläppen** med mer än 2 433 kg och en MX FUEL™ belysningsmast kan spara mer än 4 061 kg CO2 under ett år.***

 

För att sätta dessa mått i perspektiv så släpper en vanlig skåpbil med en årlig körsträcka på 10 000 km ut omkring 907 kg CO2****.

 

HÄLSA

Noll utsläpp handlar inte enbart om miljön. Eftersom MX FUEL™ inte genererar avgaser så finns det inga begränsningar för var verktygen kan användas. Användarna kan arbeta inomhus, i schakt, tunnlar och gruvor.

 

Jämfört med bensindrivna maskiner har MX FUEL™ byggmaskiner mindre vibrationer och mycket mindre buller. Den nya MX FUEL™ bilningshammaren har en ny vibrationsdämpande mekanism (AVS) som minskar överföringen av vibrationer till kroppen. Kapmaskiner, elverk och stora belysningsaggregat genererar i regel mer buller på arbetsplatsen på grund av deras motorer. Genom att eliminera dessa bensinmotorer kan den generella bullernivån från sådan utrustning minskas dramatiskt.

 

SÄKERHET

Bensin på arbetsplatsen medför många säkerhetsrisker samt att det tar tid och kostar extra pengar på grund av de särskilda kraven på förvaring och transport. Det är aldrig 100% säkert att ha brandfarlig bensin på arbetsplatsen.

 

En annan risk är tomgångskörning. Vid användning av en bensindriven kapmaskin är det sannolikt att användaren lägger maskinen åt sidan mellan kapningarna hellre än att stänga av den. På grund av motorvibrationerna kan verktyget skaka och komma åt föremål i närheten eller falla från en avsats och skada användaren eller andra medarbetare. Tack vare en enkel startknapp på samtliga MX FUEL™-maskinerna sparar användaren mycket tid eftersom verktyget aldrig behöver lämnas på tomgång och ändå kan startas på några få sekunder. MX FUEL™ eliminerar dessutom behovet av bensin på arbetsplatsen vilket innebär att man slipper blandning av tvåtaktsbränsle, slipper spill av bränsle på verktyget samt slipper förflyttning av verktyget under tomgång vilket skapar en generellt säkrare arbetsplats.

 

PRODUKTIVITET

Påfyllning av en bensindriven kapmaskin är tidskrävande, i synnerhet när man jämför med hur snabbt det går att sätta i ett nytt batteri, trycka på startknappen och sedan börja kapa.

 

EKONOMISKA BESPARINGAR – BRÄNSLE

Driftskostnaden för batteridriven utrustning är mycket lägre än driftskostnaden för bensindriven utrustning. Vid jämförelse av verktygssystemet MX FUEL™ med konkurrerande utrustning, kan en MX FUEL™ kapmaskin spara en genomsnittlig användare mer än 240 euro, en bilningshammare mer än 1 700 euro och belysningsmasten mer än 1 800 på bara ett år*****.

 

EKONOMISKA BESPARINGAR – UNDERHÅLL

Men det är inte bara kostnaderna för bränsle som man sparar in på – även underhållskostnaderna minskar. Bensindriven utrustning har många slitdelar som måste bytas ut regelbundet, bland annat tändstift, bränslefilter, förgasare, luftfilter, drivremmar och startsnören. Det finns dessutom många potentiella problem kring blandning av bränsle för tvåtaktsmotorer – exempelvis fel blandning och att man glömmer att fylla på tvåtaktsolja. Detta kan leda till dyra reparationer.

 

MX FUEL™ drivs av en kolborstfri POWERSTATE™-motor som eliminerar risken för felaktig bränsleblandning och har färre slitdelar.

 

Den batteridrivna revolutionen för byggmaskiner har precis börjat. Fortsatta investeringar i batteriteknik har gjort det möjligt att eliminera utsläpp och minska buller, vibrationer, motorunderhåll och generella risker förknippade med bensin- och nätdriven utrustning – vilket har stor effekt på slutanvändarens säkerhet och produktivitet. 

 

 

* Kalkyl baserad på priser i Tyskland

 

 

** Kalkyl baserad på priser i Tyskland

 

 

*** Kalkyl baserad på priser i Tyskland

 

****Kalkyl baserad på priser i Tyskland, 200 arbetsdagar, 4 timmar per dag, 1l 2-taktsbränsle = 2,63 kg CO2; 1l Diesel = 3,02 kg CO2

 

*****Kalkyl baserad på priser i Tyskland

 

 

För mer information om verktygssystemet MX FUEL™, gå till www.milwaukeetool.se

 

Se alla nyheter »

Kommentarer

Skriv en kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en kommentar

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK